Tadao Ando: Endeavors

Responsible Editor

Tadao Ando, Ma Weidong

Editor

Tadao Ando Architecture Exhibition Executive Committee: Shimao Mori, Yume Kajiwara

CA-GROUP: Wan Ying, Zhang Chengcheng, Chen Xudan, Yu Shihui

Article

Wang Jinyuan, Ma Weidong, Tadao Ando, Akira Asada, Hiroyuki Suzuki

Translation

Wu Ruixiang (JA to ZH), Xiao Weixin (JA to ZH), Li Yixuan (JA to ZH), Xie Fei (ZH to EN), Fan Mengying (ZH to EN)

Design

Tadao Ando Architecture Exhibition Executive Committee, CA-GROUP

Production

CA-GROUP


Copyright © CA-GROUP. 2022 All rights reserved.